Механіка. Маркова О.М. Динаміка шостівісного локомотива при стандартних та аварійних режимах руху / О.М. Маркова, Е.Н. Ковтун, В.В. Малий // Advances in Engineering Research/ Edited by V. Petrova. Nova Science Publishers, Inc., New York, 2019, USA. С.121-168. – 233с. – ISBN: 978-1-53614-804-6, ISSN: 2163-3932.

Шестивісні локомотиви часто використовуються на залізницях різних країн. Тому дослідження динаміки таких екіпажів в різних режимах руху є важливим. Для проведення досліджень розроблено математичну модель просторових коливань локомотиву. Його розрахункову схему представлено розгалуженою системою дев’яти твердих тіл і дванадцяти приведених мас колії, сполучених лінійними і нелінійними зв’язками різної реології. Ураховано фізичну і геометричну взаємодію коліс і рейок. Спеціально розроблене програмне забезпечення дозволяє досліджувати рух локомотива по прямолінійних, криволінійних і перехідних ділянках колії як зі сталою, так і зі змінною швидкостями з врахуванням випадкових нерівностей рейкової колії. Створена математична модель також дозволяє досліджувати аварійні ситуації. Однією з найбільш частих аварійних ситуацій із залізничними поїздами є схід локомотивів і вагонів з рейок. Як правило, причиною виникнення такої ситуації є не один, а декілька підсилюючих дію один одного чинників. У роботі розглянуто різні причини, що викликають схід коліс екіпажа з рейок. Особливу увагу приділено зіткненню локомотиву з перешкодою. Досліджено поведінку локомотива при зіткненні з нерухомою перешкодою і з іншим екіпажем (рухома перешкода). Приведено отримані результати розрахунків.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html