Технічні науки. В. Л. Мазур, В. И. Тимошенко. Теория и технология прокатки (гидродинамические эффекты смазки и микрорельеф поверхности) – Киев, ИД “АДЕФ Украина”, 2018 г. – 560 с. (63,5) – 300 – ISBN 1978-617-7393-65-7

Мазур В. Л. – Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України.

З позицій класичних підходів в областях механіки в’язкої рідини і обробки металів тиском розроблено теорію прокатки, що враховує гідродинамічні ефекти мастила, мікрорельєф поверхонь валків і деформованого металу. Показано закономірності надходження мастила в осередок деформації з урахуванням впливу шорсткості валків і металу, що прокочується. Запропоновано математичні моделі процесу прокатки при рідинному і напіврідинному режимах тертя. Розглянуто вплив мастила і параметрів процесу прокатки на величину коефіцієнта тертя в осередку деформації. Розкрито закономірності формування мікрорельєфу поверхні деформованого металу. Показані способи забезпечення заданого мікрорельєфу металопродукції в промислових умовах. Розкрито можливості та надано рекомендації щодо вибору раціональної технології процесів гарячої і холодної прокатки з мастилом тонких смуг, жерсті, труб з чорних і кольорових металів, поліпшення якості мікрорельєфу металопродукції.

Призначено для інженерно-технічних та наукових працівників металургійної та машинобудівної промисловості, що спеціалізуються в областях теорії і технології прокатного виробництва і застосування технологічного мастила. Може бути корисна викладачам вищих учбових закладів, студентам і аспірантам, що вивчають теорію технології обробки металів тиском, а також теорію контактного тертя.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html