Актуальні проблеми механіки: монографія / за редакції М. В. Полякова.

4.1. Технічні науки. Гудрамович В. С.; Особенности неупругого поведения неоднородных оболочечных элементов конструкций // Актуальні проблеми механіки: монографія / за редакції М. В. Полякова. – Дніпро. Ліра, 2018. – С. 195 – 207. – 452 с. (26,27). – 100. – ISBN 978-966-981-054-0.

Поляков М. В. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Розглянуто нові ефекти, пов’язані з впливом особливостей непружної поведінки матеріалу на напружено-деформований стан і критичні стани неоднорідних оболонкових конструкцій.

4.2. Технічні науки. Гарт Э. Л. Проекционно-итерационный вариант метода локальных вариаций и его применение к задачам локальной устойчивости оболочек / Э. Л. Гарт, В. С. Гудрамович // Актуальні проблеми механіки: монографія / за редакції М. В. Полякова. – Дніпро. Ліра, 2018. – С. 195 – 207. – 452 с. (26,27). – 100. – ISBN 978-966-981-054-0.

Поляков М. В. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Гарт Е. Л. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Розглянуто новий проекційно-ітераційний варіант варіаційно-сіткового методу локальних варіацій, що дозволяє значно скоротити комп’ютерний час розрахунку. Запропонований варіант використано для вирішення задач локальної стійкості сферичних оболонок. Отримані при розрахунку значення критичних зусиль і конфігурація форм хвилеутворення підтверджені експериментом.

4.3. Технічні науки. Гудрамович В. С. О подходах к нормированию прочности и обеспечению надежности ракетных космических комплексов / В. С. Гудрамович, Ю. Ф. Даниев, В. П. Пошивалов // Актуальні проблеми механіки: монографія / за редакції М. В. Полякова. – Дніпро. Ліра, 2018. – С. 195 – 207. – 452 с. (26,27). – 100. – ISBN 978-966-981-054-0.

Поляков М. В. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Досліджено підхід до класифікації обладнання ракетних космічних стартових комплексів для пуску ракет-носіїв, заснований на ієрархічному методі, який застосований при нормуванні іх міцності і надійності.

4.4. Технічні науки. Гудрамович В. С. Контактные взаимодействия и оптимизация параметров оболочечных конструкций при локальном нагружении / В. С. Гудрамович, А. П. Дзюба // Актуальні проблеми механіки: монографія / за редакції М. В. Полякова. – Дніпро. Ліра, 2018. – С. 195 – 207. – 452 с. (26,27). – 100. – ISBN 978-966-981-054-0.

Поляков М. В. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Дзюба А. П. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Досліджено контактні взаємодії елементів оболонкових конструкцій і їх граничні стани при локальних навантаженннях. Розглянуто відповідні задачі оптимального проектування для оболонок, підкріплених шпангоутом змінної жорсткості, на основі принципу максимуму Понтрягіна. Наведено дані експериментальних досліджень.

4.5. Технічні науки. Гудрамович В. С. Голографическая интерферометрия в оптимизации оболочечно-пластинчатых элементов конструкций / В. С. Гудрамович, А. П. Дзюба, Ю. М. Селиванов // Актуальні проблеми механіки: монографія / за редакції М. В. Полякова. – Дніпро. Ліра, 2018. – С. 195 – 207. – 452 с. (26,27). – 100. – ISBN 978-966-981-054-0.

Поляков М. В. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Дзюба А. П. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Селиванов Ю. М. – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Розглянуто методику дослідження деформування і раціонального перерозподілу матеріалу тонкостінних конструкцій з використанням голографічної інтерферометрії. Досліджено задачі міцності і оптимізації для неоднорідних елементів оболонкових конструкцій.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html