Кавітаційно-імпульсна технологія приготування тонкодисперсного водовугільного палива

Призначення

Водовугільне паливо (ВВП) – це новий вид енергетичного палива, що дозволяє підвищити екологічні показники спалювання натуральних палив в енергетичних установках, що експлуатуються, та здійснити перевід діючих теплоустановок на цей вид палива замість газу або мазуту.

Суть технології

Полягає у використанні явища періодично-зривної кавітації в потоці суспензії для диспергування та гомогенізації водовугільної суспензії (ВВС) та отримання палива, що придатне для прямого спалювання в топках теплових котлів.

Переваги

  • використання прямого спалювання в теплових котлах без попередньої сушки та зневоднення;
  • значно менші витрати на отримання одиниці продукції (у 4 – 6 разів);
  • відсутність рухомих частин та елементів автоматики у конструкції кавітаційно-імпульсного диспергатора та простота конструкції установки;
  • висока продуктивність;
  • широкий діапазон регулювання кавітаційно-кумулятивної дії.
Експериментальний зразок кавітаційно- імпульсної установки для відпрацювання режимів роботи на вугіллі різних марок та шламоконцентратах


Апробація

Технологія приготування тонкодисперсних водовугільних суспензій була відпрацьована в гідролабораторії інституту на суспензіях з різних марок вугілля та шламоконцентратах. Отримано тонкодисперсне водовугільне паливо з відсотковим складом вугілля 70% та ступенем дисперсності 50 мкм.

Можливі користувачі

Енергетичне машинобудування, ТЕЦ, котельні комунального господарства.

Кавітаційно-імпульсна установка для приготування тонкодисперсного водовугільного палива

П – фільтр-пастка; Н – насос; ЕД – електродвигун; Ф – фільтр

Осцилограма зміни в часі параметрів роботи кавітаційно-імпульсного
диспергатора на водовугільній суспензії

Р1 – тиск ВВС на вході в диспергатор; Р2 – середнє значення тиску ВВС на виході диспергатора; dP2 – пульсація тиску ВВС на виході кавітаційно-імпульсного генератора
Контактна інформація:
Інститут технічної механікиНАН України і ДКА України
Україна 49005, м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:Пилипенко О. В.
Тел.(056) 372 06 50
E-mail:Office@nas.gov.ua
Web:http://www.itm.dp.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html