Технологія вібраційно-обертального буріння свердловин буровими снарядами з високочастотним кавітаційним гідровібратором

Призначення

Підвищення ефективності обертального буріння свердловин діаметром від 36 мм до 250 мм у різних типах порід.

Суть технології

Створення на породоруйнівному інструменті високочастотних повздовжних коливань та імпульсного потоку промивної рідини.

Переваги

Відсутність пружин і рухомих деталей, підвищена надійність бурового снаряду та незначні габарити дають можливість використовувати вібраційно-обертальний спосіб для буріння глибоких свердловин. Кавітаційний гідровібратор не потребує переналагодження по глибині сврдловини. Кавітаційний гідровібратор створює на породоруйнівному інструменті повздовжні віброприскорення з розмахом ударів від 50 до 15000 одиниць g в частотному діапазоні 100 – 10000 Гц. Кавітаційний гідровібратор (мал.1) встановлюється в колону бурових труб перед породоруйнівним інструментом або над колонковою трубою.

Мал.1. Фотографія загального вигляду високочастотного кавітаційного гідровібратора

Апробація

Буріння на експериментальному полігоні показало, що використання кавітаційного гідровібратора дозволяє збільшити швидкість механічного буріння на 60 – 70% та зносостійкість породоруйнівного інструменту більш ніж в два рази, а також підвищує відсоток виходу керна при бурінні в тріщинуватих породах.

Можливі користувачі

Бурові компанії різних країн і компанії, що виготовляють бурове обладнання.

Осцилограмма запису тиску та віброприскорень при роботі генератора високочастотних коливань. Р2 – тиск на виході генератора; а2 – віброприскорення на корпусі гідровібратора; а3 – віброприскорення на породоруйнівному інструменті
Контактна інформація:
Інститут технічної механікиНАН України і ДКА України
Україна 49005
м. Дніпро
вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:Тимошенко В. І.
Тел.(056) 372 06 41
E-mail:Office.itm@nas.gov.ua
Web:http://www.itm.dp.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html