Пристрої та технологія гідродинамічного стимулювання нафтових свердловин

Призначення

Нова прогресивна технологія кавітаційно-імпульсного стимулювання нафтових свердловин глибиною 3 – 4 км для підвищення дебіту та поновлення їх роботи.

Суть технології

ТТехнологія базується на створенні в свердловині на рівні продуктивного пласту високочастотних гідравлічних імпульсів тиску. Гідравлічні імпульси тиску створюються з частотою від 1000 до 6000 Гц та амплітудами до 60 МПа. Гідравлічні імпульси тиску генеруються на виході гідродинамічного пристрою, який введений в свердловину, що обробляється.

Переваги

Новою, унікальною відмінністю від світових аналогів, є використання оригінального генератора високочастотних імпульсів тиску без рухомих та обертальних, деталей. Для створення високочастотних та високоамплітудних імпульсів тиску в свердловині використовується енергія потоку рідини, що подається в генератор. Використання розробленої технології дозволить збільшити дебіт свердловин в 3 – 5 разів.

Схема установки обладнання та схема дії імпульсів тиску на виході з генератора високочастотних імпульсів на стінки свердловини в районі продуктивного пласту

1 – продуктивний пласт; 2 – генератор високочастотних імпульсів тиску; 3 – бурова колона; 4 – обсадна колона; 5 – буровий насос; 6 – бурова вишка

Апробація

Виконона обробка нафтових свердловин показала, що при незначному часі дії імпульсів тиску рідини на продуктивний пласт (60 – 120 хв.) дебіт свердловини збільшується в 3 – 3,5 рази.

Можливі користувачі

Сервісні та бурові компанії різних країн світу.

Осцилограма запису тиску в свердловині при роботі генератора високочастотних імпульсів тиску . Р1 – тиск на вході в генератор високочастотних імпульсів тиску; Р2 – тиск на виході генератора.
Контактна інформація:
Інститут технічної механікиНАН України і ДКА України
Україна 49005
м. Дніпро
вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:Тимошенко В. І.
Тел.(056) 372 06 41
E-mail:Office.itm@nas.gov.ua
Web:http://www.itm.dp.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html