Принципово нова біоенергоінформаційна медична технологія з використанням електромагнітних хвиль

Призначення

Комплексна неінвазивна медична технологія для ранньої діагностики та корекції функціональних порушень в органах та тканинних системах організму людини.

Суть технології

Діагностика: оцінка функціонального стану усіх органів та тканинних систем у єдиному масштабі шляхом вимірювання інтегральної комплексної електропровідності біоенергетичних каналів організму людини. Порівняння вимірюваної енергоінформаційної матриці із стандартною зразковою (типу ”нозод”). Виготовлення матриць (енергоінформаційного ”зліпку хвороби”) на рідинній та твердій основі для діагностики та терапії. Виготовлення електронних аутонозодів за допомогою кристалів арсеніду галію для інформтерапії.

Терапія: субнизькоенергетична вузькоспрямована дія на органи (системи) організму крізь його біоенергетичні канали (до 12-ти одночасно) електромагнітним випромінюванням діапазону надвисоких частот з урахуванням резонансної взаємодії з мембранами клітинних структур. Керований енергоінформаційний спектр випромінюваного сигналу шляхом його модуляції штучно сформованим сигналом або сигналом від зразкової (типу ”нозод”) фармацевтичної матриці або аутонозоду.

Переваги

Діагностика: неінвазивність, інформативність (доклінічне виявлення захворювань), висока чутливість (прогнозування захворювань), точність та повторюваність результатів.

Терапія: неінвазивність, нешкіливість, субнизькоенергетична інтенсивність та висока точність дії на органи (системи) організму людини сигналами НВЧ діапазону, можливість дії на вегетативну нервову систему з метою відновлення інервації органів та тканинних систем.

Зовнішній вигляд апаратури для пунктурної електрографічної (ПЕГ) експрес-діагностики

Апробація

Клінічна апробація нової медичної технології проведена:Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН, Київ;Інститут нефрології АМН, Київ;Інститут геронтології АМН, Київ;Державна медична академія, Дніпропетровськ.

За результатами клінічної апробації видано Свідоцтво про держреєстрацію № 8501/2009 у відповідності з наказом МОЗ України від 05 лютого 2009 р. № 141

Впровадження

7-а Міська лікарня, м. Севастополь;

Центр корекції функціонального стану людини Таврійського Національного університету ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь;

Лікувально-діагностичний центр “Біомед”, м. Алчевськ.

Пунктурна електрографічна експрес-діагностика функціонального стану організму людини

Суть нового підходу до проблеми діагностики полягає в отриманні шляхом відповідних вимірювань біологічно активних точок (БАТ) принципово нових достовірних біофізичних параметрів, що характеризують процеси в організмі людини не тільки на рівні міжклітинної (гуморальної) середи, але й на рівні клітинних структур. Це, в свою чергу, дозволяє об’єктивно оцінити не тільки енергоінформаційний статус організму (енергоінформаційний гомеостаз), але й побачити розгорнуту картину функціонального стану органів та тканинних систем організму людини.

Медично-біологічна модель організму людини

БІОРЕЗОНАНСНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПУНКТУРНА ТЕРАПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

Суть нового підходу до проблеми профілактики та лікування різноманітних захворювань полягає у цілеспрямованій дії на БАТ акупунктурної системи організму людини електромагнітними хвилями (ЕМХ) НВЧ діапазону низької інтенсивності (НІ), що дозволяє через відновлення порушеної структури інформаційних сигналів, які виробляються в клітинах, органах, тканинних системах та в організмі в цілому, відновити разбалансований (викривлений) енергоінформаційний гомеостаз і посилити компенсаторні та адаптаційні можливості організму. Цілеспрямоване внесення важливої інформації за допомогою акупунктурної системи до організму людини з метою підвищення його компенсаторних та адаптаційних можливостей є основною і головною задачею пропонованої медичної технології.

Зовнішній вигляд апарата для біорезонансної інформаційно-пунктурної (БРІП) терапії

ПЕГ експрес-діагностика та БРІП терапія ЕМХ НІ базується на новітніх досягненнях сучасного фундаментального природознавства в галузі біоелектричної та функціональної активності органів, тканин та систем організму людини, а також на його компенсаторних та адаптаційних можливостях та на тисячорічному досвіді східної медицини. Саме це дає надію на реальність очікуваних радикальних зрушень при діагностиці, профілактиці та лікуванні різноманітних захворювань людини за допомогою біоенергоінформаційної медичної технології.

Контроль динаміки лікувального процесу: (ліворуч – до лікування, праворуч – після лікування)
Контактна інформація:
Інститут технічної механікиНАН України і ДКА України
Україна 49005
м. Дніпро
вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:Заболотний П. І.
Тел.(056) 376 45 87
E-mail:mwave@ukr.net
Office.itm@nas.gov.ua
Web:http://www.itm.dp.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази в рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html