Технологія розрахункового обгрунтування проектних параметрів складних гідравлічних систем

Суть технології

Комп’ютерне моделювання швидкоплинучих гідро- і газодинамічних процесів у складних гідравлічних магістралях, що включають розгалужені трубопроводи, керуючі клапани, ємності, дроселі, тупики для вибору й обґрунтування проектних і експлуатаційних параметрів конкретних технічних систем.

Переваги

  • врахування конструктивних особливостей гідравлічних трактів (діаметри труб, товщини стінок, матеріал); фізико-хімічних характеристик рідини і газу; гідравлічних опорів живильних трубопроводів, керуючої та регулюючої арматури; ступеня газонасичення, газовиділення і розривів суцільності потоків; поширення хвильових процесів в елементах системи; динаміки електро- або пневмокеруючих клапанів; термогазодинамічних процесів на виходах із системи;
  • уніфікований спосіб відображення розгалуженої гідравлічної системи й режимів її функціонування.
Гідравлічна схема живлення рідинно-реактивних двигунів малої тяги O – бак окислювача; F – бак пального; 1, 2 – двигуни малої тяги
Загальний вигляд двигуна малої тяги

Апробація

Проведена на системі живлення двокомпонентних рідинно-реактивних двигунів малої тяги, що забезпечують керування польотом космічних літальних апаратів при наступних умовах: кількість двигунів від 8 до 20 одиниць з тягою від 30 до 100 Н, у т.ч. одночасно працюючих – від 2 до 8. Характерні терміни зміни режимів (100 – 200 мс), терміни спрацьовування паливних клапанів (30 – 40 мс) і терміни поширення хвильових процесів (5 – 20 мс) мають один порядок.

Призначення

Вибір, обґрунтування і оптимізація проектних параметрів складних розгалужених гідравлічних систем літальних апаратів, паливних систем реактивних двигунів і двигунів внутрішнього згоряння, систем міського водопостачання та ін., що працюють у несталих умовах (вихід на режим, зупинка, гідравлічний удар, зміна структури магістралей, виділення газів, розриви суцільності).

Зміна тиску в камерах згоряння двигунів 1, 2, 3 при послідовному включенні двигунів

1а – зменшення тяги двигуна 1 від запуску двигунів 2 і 3, 2а – зменшення тяги двигуна 2 від запуску двигуна 3

Вплив на запуск двигуна терміну затримки запалення компонентів палива τ1 затримки початку руху якорів електроклапанів τ2 і терміну відкриття клапанів

1 – при миттєвому відкритті клапанів, 2 – з урахуванням терміну спрацьовування клапанів
Контактна інформація:
Інститут технічної механікиНАН України і ДКА України
Україна 49005
м. Дніпро
вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:Тимошенко В.І.
Тел.(056) 372 06 41
E-mail:vitymoshenko@nas.gov.ua
Office.itm@nas.gov.ua
Web:http://www.itm.dp.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html