Технологія вихрової сепарації дрібнодисперсного пилу з газового потоку

Суть технології

Використання енергії співвісних зустрічних вихрових течій для сепарації пилових часток із запилених потоків і створення на цій основі пилеочисних апаратів, що дозволяють ефективно вловлювати дрібнодисперсний пил. Залежно від типу пилу використовуються різні способи керування аеродинамічною активністю вихрових потоків.

Стан розробки технології

Лабораторна установка вихрового пиловловлюваючого апарата, на якій відпрацьована методика вибору конструктивних і режимних параметрів, що забезпечують максимальну ефективність сепарації дрібнодисперсного пилу.

Призначення

Підвищення ефективності сепарації дрібнодисперсного пилу за допомогою вихрових пиловловлювачів замість фільтрів, мультициклоних апаратів і систем мокрого очищення, що використовуються у різних галузях промислового виробництва для очищення повітря від шкідливих пилових компонентів.

Сфера застосування

Хімічна, деревообробна галузі промисловості, чорна та кольорова металургія, промисловість будівельних матеріалів, енергетика.

Патентний захист

Патент України на винахід № 71057, у якому запропоновано попереднє підвищення концентрації пилу в периферійній частині вхідного патрубка шляхом установки профільованого центрального обтічника перед завихрювачем. Центральна, менш концентрована частина запиленого потоку, направляється через щілинні сопла в бічній поверхні пустотілого напрявляючого конуса в периферійну частину вихрової камери. Спільний вплив даних удосконалень сприяє підвищенню ефективності роботи пиловловлювача.

Переваги

  • підвищення ефективності пилеочистки в області дрібнофракційних часток мікронного розміру:
  • сепарація пилів менше 5 мкм із ефективністю до 97 – 98% для окремих класів пилу;
  • зменшення енерговитрат у порівнянні з фільтрами та системами мокрого очищення газів;
  • збільшення повернення в технологічний процес пилоподібних матеріалів;
  • зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище.

Послуги

Розрахунково-експериментальне обґрунтування конструктивних і режимних параметрів вихрових пиловловлювачів для конкретних типів пилу; супровід дослідно-промислового відпрацювання вихрових пиловловлювачів.

Схема та загальний вигляд лабораторного вихрового пиловловлювача
Контактна інформація:
Інститут технічної механікиНАН України і ДКА України
Україна 49005
м. Дніпро
вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:Тимошенко В.І.
Тел.(056) 372 06 41
E-mail:vitymoshenko@nas.gov.ua
Office.itm@nas.gov.ua
Web:http://www.itm.dp.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html