Технологія пневмотранспорту сипучих матеріалів при підвищеному тиску несучого газу

Відділ аерогазодинаміки

Заввідділом – член-кореспондент НАН України, д-р фіз.-мат. наук, професор В. І. Тимошенко

Суть технології

Використання підвищеного тиску (щільності) несучого газу для пневмотранспорту сипучого матеріалу

1 – компресор
2 – трубопровід
3 – пристрій загрузки
4 – живитель
5 – пристрій вигрузки і сепарації
6 – зворотня лінія

Особливості і переваги
Зменшуються:

  • гідравлічний опір і енерговитрати
  • швидкість руху часток на кінцевій ділянці трубопроводу
  • абразивне зношування трубопроводів і проточних вузлів системи
  • здрібнювання матеріалу, що транспортується
  • екологічне навантаження на навколишнє середовище

Порівняльна характеристика схем пневмотранспорту

Основні технічні характеристики стенда

Робочий тискот 0,1 до 3,3 МПа
Споживана потужність30 кВт
Охолодження стендаводяне
Загальна довжина лінійної частинидо 70 м
Швидкість потокудо 45 м/с
Крупність часток твердої фазидо 10 мм
Об’єм матеріалу, що завантажуєтьсядо 30 л
Об’ємна концентрація твердої фазидо 15%

Стенд дозволяє працювати по розімкнутій, напівзамкненій або замкненій схемам по газу й сипучому матеріалу. За рівнем робочого тиску стенд не має аналогів в Україні й за рубежем.

Загальний вигляд пневмотранспортного
стенда
Циркуляційний
агрегат в боксі
Пристрій перевантаження
твердої фази

Надавані послуги

Розрахунково-експериментальне обґрунтування й добір устаткування, що забезпечує функціонування пневмотранспортной системи відповідно до конкретних умов.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-372-06-41
E-MAIL:vitymoshenko@nas.gov.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html