Технологія струминного подрібнення сипучих матеріалів з акустичною оптимізацією процесу

Суть технології

Використання енергії зустрічних двофазних потоків для подрібнення матеріалів без тіл, що мелють, і оптимізація процесу на основі моніторингу акустичних сигналів зони подрібнення.

Стан розробки технології

Створено лабораторну установку струминного подрібнення продуктивністю 20 кг/год, система апаратури для проведення акустичного моніторингу процесу подрібнення, методика вибору оптимальних режимних параметрів, що забезпечують максимальну ефективність отримання тонкодисперсних порошків.

Призначення

Підвищення ефективності струминного подрібнення за допомогою оптимізації процесу на основі аналізу акустичних сигналів зони подрібнення і класифікації.

Сфера застосування

Гірничодобувна, хімічна, харчова галузі промисловості, чорна та кольорова металургія, промисловість будівельних матеріалів, енергетика.

Патентний захист

Патенти України на винахід № 98405 Спосіб регулювання газоструминного подрібнення, патенти на корисні моделі № 62229 і 73291 Спосіб моніторингу процесу струминного подрібнення, в яких описані особливості використання результатів акустичного моніторингу для оптимізації і управління процесом струминного подрібнення.

Переваги

  • управління гранулометричним складом подрібнених продуктів на основі зв’язку технологічних показників та емісійних ефектів руйнування;
  • зменшення енерговитрат на основі підтримання оптимальних режимів подрібнення;
  • отримання тонкодисперсного продукту без домішок і необхідної якості.

Послуги

Подрібнення пробних партій матеріалів, вибір і обґрунтування оптимальних режимів подрібнення для отримання необхідної дисперсності продукту.

Контактна інформація:
Інститут технічної механікиНАН України і ДКА України
Україна 49005
м. Дніпро
вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:Прядко Н.С.
Тел.(056) 373 29 95
E-mail:np-2006@ukr.net
Web:http://www.itm.dp.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html