Біомеханічні антропоморфні системи в задачах реабілітації опорно-рухового апарату

На основі запропонованої моделі замкнутого біокінематичного ланцюга, призначеної для моделювання кінематики і динаміки кінцівки в складі реабілітаційного механізму, і на основі запропонованої моделі динаміки біокінематичного ланцюга опорно-рухового апарату людини, призначеної для розрахунку діагностичних параметрів, розроблені:

  1. нові методи діагностики та прогнозування стану опорно-рухового апарату людини;
  2. нові методи часткової і (або) повної реабілітації пацієнтів, які страждають вродженою чи набутою патологією.

Сконструйовані, досліджені і виготовлені експериментальні зразки пристроїв для проведення обстеження і аналізу біомеханічного стану людини, а також пристрої для лікування і реабілітації опорно-рухового апарату при порушеннях рухливості в тазостегновому, колінному, ліктьовому суглобах і хребті:

  1. розроблено апарат посттравматичної реабілітації для розробки рухливості ноги в колінному і тазостегновому суглобах примусовим (але пасивним для м’язів хворого) згинанням та розгинанням ноги з заданим інтервалом і темпом. Апарат посттравматичної реабілітації нижньої кінцівки проходить клінічні випробування у відділенні травматології та ортопедії Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова;
  2. розроблена конструкція тракціонного столу із змінною конфігурацією для лікування рефлекторних і корінцевих синдромів попереково-крижових остеохондрозів методом витягування хребта в статичному і циклічному режимах;
  3. розроблена конструкція маніпуляційного стола із змінною конфігурацією стільниці для проведення сеансів мануальної терапії;
  4. розроблений макет програмно-технічного комплексу для реєстрації тремору кінцівок людини для ранньої діагностики тугорухливості в суглобах і виявлення порушень координації рухів;
  5. розроблена конструкція пристрою для вимірювання люфту ендопротеза при визначенні ступеня зносу опорних поверхонь шарніра.

Областю застосування результатів робіт є нові технічні засоби для проведення обстеження, аналізу, лікування і реабілітації опорно-рухового апарату людини, для проведення медичного моніторингу біомеханічного стану пацієнтів.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази в рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html