КОМПЛЕКС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРОГРАМ

Розроблено комплекс інтелектуальних програмних модулів для розробки медичних інформаційних систем різного призначення.

До складу комплексу входять:

  1. Конструктор предметної області, що дозволяє створювати шаблони документів, що описують різні об’єкти і процеси предметної області. Конструктор виконує три основні функції: створення шаблону; створення документа на основі шаблону; візуалізація документа, що зберігається в архіві.
  2. Лексичний процесор, який використовує заготовки словоформ природної (професійної) мови для створення текстових описів характеристик об’єктів і процесів і формування запитів до бази даних. Лексичний процесор дозволяє також визначати фактори ризику розвитку загрозливих станів.
  3. Семантичний процесор, базові конструкції якого дозволяють формувати висновки на основі семантичних правил відображення реальних значень факторів, які фігурують в документі, на безліч лінгвістичних змінних. Семантичний процесор дозволяє також вводити в документи обчислювані поля і визначати фактори ризику розвитку загрозливих станів.
  4. Інтелектуальний вирішувач, що використовує інформацію, отриману від лексичного і семантичного процесорів (фактори ризику), для вирішення завдань діагностики, прогнозування і вибору такого рівня допомоги (керуючих впливів), при якому мінімізується ймовірність реалізації загрози.

З використанням наведених вище модулів розроблені і впроваджені госпітальні інформаційні системи ряду великих лікувальних установ. Серед них: Дніпропетровський обласний діагностичний центр, поліклініка 2-ї міськлікарні, медсанчастина Нікопольського феросплавного заводу і т.д.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html