Наукова бібліотека

Бібліотечні фонди інституту складають на 01.01.2023:

  • книги, брошури – 35150 примірників,
  • в т.ч. іноземні – 384 примірників;
  • переодичні й триваючі видання – 74861 примірників,
  • в т.ч. іноземні – 21340 примірників;
  • нормативні виробничо-практичні видання – 49 одиниць зберігання;
  • документи на електронних носіях – 700 одиниць зберігання;
  • газети – 11 назв

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html