Механіка. Guz, A.N., Altenbach, H., Bogdanov, V., Nazarenko, V.M. (eds)). Advances in Mechanics: Current Research Results of the NAS of Ukraine. Advanced Structured Materials, Springer Cham, vol. 191, 2023 – 560 p.

У розділі монографії представлено огляд основних результатів, отриманих за останні роки, з розв’язання актуальних проблем динаміки рідинних ракетних двигунів (РРД), поздовжньої стійкості рідинних ракетних пристроїв (РРП), динаміки системи віброзахисту, газодинаміки компонентів авіаційних газотурбінних двигунів і динаміки гідравлічних систем з кавітаційними елементами. Це такі результати. Розроблено математичну модель динаміки насоса РРД. Модель доповнює гідродинамічну модель кавітаційних насосів РРД, дозволяючи математичне моделювання автоколивальних режимів. Розроблено підхід до побудови нелінійної математичної моделі заповнення системи живлення РРД. Підхід дозволяє при необхідності автоматично змінювати скінченно-елементну схему розбиття системи живлення в процесі її заповнення під час пускових розрахунків РРД. Проведено дослідження динаміки пуску багатодвигунної рідинної установки, яка складається з чотирьох РРД з урахуванням можливості їх неодночасних пусків. Визначено максимальні значення стрибків і падінь тиску окислювача і палива на вході в рідинно-реактивну систему (РРС) під час пуску та зупинки двигуна, які використовувалися для визначення працездатності РРС під час пуску та зупинки маршового двигуна РД 861К. Поздовжню стійкість ракети-носія «Циклон-4М» проаналізовано теоретично за критерієм Найквіста. Розроблено чисельний підхід для характеристики акустичних коливань продуктів згоряння в кільцевих камерах згоряння ракет з урахуванням конфігураційних особливостей вогневого простору та зміни фізичних властивостей газового середовища з осьовою довжиною камери. Було розроблено та виготовлено дослідний зразок системи віброзахисту, динамічні випробування якого підтвердили його високу ефективність щодо демпфування ударів і гармонічних збурень. Розроблено підходи до аеродинамічного вдосконалення деталей авіаційних газотурбінних двигунів.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html