Збагачення корисних копалин. Advances and Challenges in Science and Technology. Prof. Raad Yahya Qassim (ed). BP International, vol. 6, 2023, Page 191.  Print ISBN: 978-81-19761-51-7, Online ISBN: 978-81-19761-63-0

В роботі показано вплив окремих властивостей матеріалу на процес збагачення з метою оптимізації контролю якості та підвищення ефективності технологічних циклів. Для аналізу можливостей зниження виробничих та енергетичних витрат використовується контрольний огляд розміру матеріалу та особливості тестування процесу технічної переробки мінеральної сировини. Правильні результати проби виявляють розподіл цінних компонентів руди, і якість концентрату згодом покращується процесом концентрації. Показано, як вибрати частини масиву для створення репрезентативної вибірки. Встановлено, що маса проби залежить від текстурно-структурних особливостей руди, тобто від кількості цінного матеріалу та кількості рудного зерна у руді, а зміна функції розподілу зрощень залежить від розміру матеріалу. Дослідження показали, що зі зміною розмірів шматків відбувається зміна граничних значень вмісту в них магнетиту. Підвищення якості концентрату залежить від крупності продуктів переробки, для контролю якої запропоновано метод визначення функції розподілу за класами крупності за логнормальним законом для дрібнодисперсних матеріалів незалежно від їх фізичних властивостей.

https://doi.org/10.9734/bpi/acst/v6

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html