Олег Вікторович Пилипенко

Учений, механік; народився в Дніпропетровську, Україна, 14 липня 1961 р.

Диплом механіка, Дніпропетровський державний університет, 1983; кандидат технічних наук, 1985; старший науковий співробітник за фахом «Теплові двигуни літальних апаратів», 1994; доктор технічних наук, 2002; професор, 2011; член-кореспондент НАН України, 2009; академік НАН України, 2021.

Молодший науковий співробітник (1985 – 1986), науковий співробітник (1986 – 1988), старший науковий співробітник (1988 – 1993), завідувач лабораторією (1993 – 1996), завідувач науковим відділом (1996 – 2003), директор Інституту технічної механіки НАН України і НКА України з 2003 р.

Пилипенко О.В. — відомий учений в області динаміки рідинних ракетних двигунних установок (РРДУ), складних гідромеханічних систем, систем віброзахисту об’єктів ракетно-космічної, автомобільної і військової техніки. Основні напрямки його наукової діяльності пов’язані з дослідженнями процесів динаміки елементів конструкцій ракетно-космічної техніки, енергетичного і транспортного машинобудування, розробкою і створенням ефективних засобів забезпечення динамічного сполучення РРДУ з корпусом ракети і систем віброзахисту із квазінульовою жорсткістю.

Список наукових праць Пилипенка О. В. нараховує більше 170 найменувань. Основні результати досліджень опубліковані в 4 монографіях і статтях у журналах «Космічна наука і технологія», «Авіаційно-космічна техніка і технологія», «Техническая механика», в інших наукових виданнях, а також доповідалися на міжнародних симпозіумах, які проводилися в США, Південній Кореї, Японії, Росії, Україні. Пилипенко О.В. має авторські посвідчення і патенти на 57 винаходів і корисних моделей.

В 1998 році Пилипенко О. В. став лауреатом премії НАН України ім. М. К. Янгеля за цикл робіт «Розробка теоретико-експериментальних методів досліджень динамічного навантаження і динамічного сполучення рідинних ракетних установок і конструкцій ракет-носіїв космічних апаратів», а в 2005 році — лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за досягнення в аерокосмічній галузі. В 2011 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Пилипенко О.В. — член Бюро Відділення механіки НАН України, заступник голови Ради з космічних досліджень НАН України, член секції математичних наук Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член Координаційної ради – керівник робочих груп “Балістика, аеродинаміка і теплообмін” та “Рідинні рушійні установки” спільних наукових досліджень інститутів НАН України і ДП “КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля”, головний редактор наукового журналу “Технічна механіка”, заступник головного редактора наукового журналу «Космічна наука і технологія». Він регулярно бере участь у роботі міжнародних симпозіумів і конференцій, залучається до роботи в програмних і організаційних комітетах.

Пилипенко О. В. веде педагогічну діяльність. Він професор кафедри «Енергетика» Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (ДНУ), автор підручника «Безшумна автоматична вогнепальна зброя». Займається підготовкою наукових кадрів через аспірантуру. Він член спеціалізованої вченої ради при ДНУ по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-372-06-50
НОМЕР ФАКСА:+38-056-372-06-40
E-MAIL:OPylypenko@nas.gov.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html