Лапіна Людмила Григорівна

Лапіна Людмила Григорівна – учений секретар інституту, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

В 1982 році закінчила механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету (нині – Дніпровський національний університет ім. О. Гончара) за спеціальністю “Прикладна математика” і почала працювати в Інституті технічної механіки АН УРСР.

Без відриву від виробництва закінчила аспірантуру за спеціальністю “Динаміка та міцність машин, пристроїв та апаратури” і у 1997 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Після цього працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника старшого наукового співробітника. В 2014 р. їй було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника. З 2018 р. є членом Вченої ради інституту.

Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями випадкових коливань складних механічних систем, зокрема рухомого складу залізниць.

Є автором 50 наукових робіт.

Посаду ученого секретаря інституту обіймає з грудня 2021 року.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля, 49005,
м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-375-68-03
E-MAIL:lapina.l.h@gmail.com

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html