Тимошенко Валерій Іванович

Тимошенко Валерій Іванович – завідувач відділом аерогазодинаміки, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р.) і премії НАН України ім. М.К. Янгеля (1994 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (2008 р.), Експерт INTAS (1997-2002). Національний представник України у Виконавчому комітеті Міжнародного суспільства з повітряно-реактивних двигунів (ISOABE).

Автор і співавтор понад 200 наукових робіт, у тому числі 8 монографій:

  • Тимошенко В.И., Лиманский А.В. Технология численного решения на ЭВМ задач газовой динамики. – К.: Наукова думка, 1985.- 232 с.
  • Тимошенко В.И., Сверхзвуковые течения вязкого газа .- К: Наукова думка, 1987.- 184с.
  • Тимошенко В.И., Мазур В.Л. Теория прокатки. Гидродинамические эффекты смазки.- М.: Металлургия, 1989.- 192с;
  • Timoshenko V.I. Computer technology of solving problems in gasdynamics.- New York.: Begell house inc. Publishers, 1998.-247p.
  • Тимошенко В.И. Газовая динамика высокотемпературных технологических процессов. – Днепропетровск. Институт технической механики НАНУ и НКАУ.– 2003.– 460 с.
  • Тимошенко В. И. Теоретические основы технической газовой динамики. – Киев : Наукова думка, 2013. – 426c.
  • Мазур В. Л., Тимошенко В. И. Теория и технология прокатки. Гидродинамические эффекты смазки и микрорельеф поверхности. – Киев : «АДЕФ – Украина», 2018. – 557с.
  • Тимошенко В. І. Комп’ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів в технічних об’єктах. – Київ : Наукова думка, 2022. – 194 с.

Основні напрямки роботи: математичне моделювання і чисельні дослідження аерогазодинамічних процесів навколо об’єктів ракетно-космічної техніки; чисельне моделювання і дослідження гіперзвукового і надзвукового обтікання транспортних ракетно-космічних систем. Формулювання математичних моделей високоентальпійних термогазодинамічних процесів: тепломасоперенос із урахуванням рівновагих і нерівновагих фізико-хімічних процесів; газофазні і гетерогенні процеси (фазові перетворення, іонізація, дисоціація, горіння й ін.). Дослідження термогазодинамічних і тепломасообмінних процесів. Розробка алгоритмів для чисельного моделювання і технології створення проблемно-орієнтованого програмного забезпечення.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля, 49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-372-06-41
E-MAIL:vitymoshenko@nas.gov.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html