Стрельников Геннадій Опанасович

Стрельников Геннадій Опанасович — в. о. завідувача відділу термогазодинаміки енергетичних установок (з 2018 р.), доктор технічних наук (1994 р.), професор (2011 р.).

Закінчив Харківський авіаційний інститут (1962 р.), спеціальність за освітою – “Двигуни літальних апаратів”, кваліфікація – інженер-механік. З 1962 р. по 1973 р. працював у КБ “Південне”, 1973 р. – закінчив Дніпропетровське відділення Інституту патентоведення, 1974 р. – старший науковий співробітник, (1978 – 1986 рр.) – вчений секретар Інституту технічної механіки, 1983 р. – отримав вчене звання старший науковий співробітник, 1986 р. – завідувач лабораторією відділу, 1996 р. – провідний науковий співробітник, (2002 – 2007 рр.) – працював за сумісництвом у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара.

Основні роботи виконав в області ракетного двигунобудування, теплоенергетики, газодинаміки і тепломасообміну. Отримано ряд фундаментальних і прикладних наукових результатів і нових технічних рішень по створенню нових виконавчих органів системи управління польотом ракети, які основані на регулюванні вектора тяги ракетного двигуна за допомогою інжекції в надзвуковий потік сопла компонентів палива або продуктів їх згоряння; займається вивченням фундаментальних механізмів збудження надзвукового потоку дискретними та розподіленими джерелами маси і тепла, рідкими і газовими струменями, твердими перешкодами; займається дослідженням щодо створення нових конфігурацій надзвукових сопел ракетних двигунів, удосконаленням системи керування вектором тяги ракетного двигуна; розроблено наукові основи, теорію і ряд нових технічних рішень по активному і пасивному управлінню високоентальпійними газовими потоками; розроблено і проведено експериментальні дослідження принципово нових реактивних двигунів з керованим детонаційним спалюванням твердого палива. Отримав ряд важливих для науки і практики результатів в області теплоенергетики, які дозволили розробити нові технології спалювання низькосортного вугілля, в тому числі з газодинамічним транспортуванням попелошлакових відходів, нові способи і пристрої для спалювання газоподібних, рідких і твердих палив в режимі пульсуючого горіння.

Є автором і співавтором 160 наукових публікацій та винаходів, 2 монографій, 1 підручника.

Приймав участь в експертизі магістерських програм спеціальності № 134 “Авіаційно-космічна техніка”, м. Харків, Аерокосмічний національний університет 17-19.12.2018 р.

Є членом Вченої ради Інституту технічної механіки та з 2019 р. – членом Спеціалізованої Ради Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля,
49005, м.Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-372-06-45
E-MAIL:office.itm@nas.gov.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html