Мокрій Тетяна Федорівна

Мокрій Тетяна Федорівна працює в Інституті технічної механіки з 1972 р. після закінчення з відзнакою факультету обчислювальної техніки Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту за спеціальністю “Електронні обчислювальні машини”.

В 1980 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, з 1990 р. працює старшим науковим співробітником, в 2003 р. їй було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Її наукова діяльність пов’язана з дослідженням випадкових коливань елементів складних нелінійних рухомих механічних об’єктів і їх взаємодії із деформівним (інерційним пружнодисипативним) підложжям.

Є розробником методик, розрахункових схем, математичного та програмного забезпечення, які успішно застосовано для розв’язання низки задач, що мають важливе значення, зокрема для прогнозування вібронавантаженості виробів ракетно-космічної техніки і їх віброзахисту при наземному і морському транспортуванні, для динамічних розрахунків пасажирських і вантажних рейкових екіпажів та вибору основних параметрів, раціональних з точки зору забезпечення підвищених динамічних якостей, плавності ходу та безпеки руху. Брала активну участь у теоретичних дослідженнях з розробки і впровадження системи захисту КА «Січ-2М» від вібраційних навантажень в період транспортування до місця старту, була відповідальним виконавцем низки робіт, тісно пов’язаних з вирішенням проблеми оновлення вантажного парку залізниць України за рахунок модернізації існуючих і удосконалення перспективних ходових частин з метою підвищення швидкості і динамічних якостей екіпажів, зниження зносу елементів рухомого складу і колії, збільшення їх ресурсу.

Список опублікованих наукових праць Т. Ф. Мокрій налічує понад 110 робіт, з них 10 патентів на корисну модель.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля, 49005,
м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-095-110-12-38
E-MAIL:mokriyt@gmail.com

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази в рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html