Алпатов Анатолій Петрович

Алпатов Анатолій Петрович

Алпатов Анатолій Петрович — завідувач відділом системного аналізу та проблем керування, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор. Автор і співавтор десяти монографій та навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів. Фахівець в області динаміки керованих багатоелементних механічних систем. Виконав ряд актуальних фундаментальних досліджень по розробці теорії, методів моделювання й аналізу керованого руху складних систем. Провів фундаментальні дослідження з теорії рухомого керування механічними системами. Досліджував динаміку рухомого керування космічними апаратами з урахуванням типу й структури космічного апарата як механічної системи. Виконав дослідження просторово-розвитих механічних систем із пружними зв’язками. Розробив: математичні моделі й методики дослідження для рішення питань керування й стабілізації маніпуляційних систем космічного базування; теорію й способи керування та стабілізації космічних тросових систем, а також великогабаритних космічних конструкцій, у тому числі сонячних електростанцій космічного базування.

Завідував кафедрою медичної кібернетики Дніпропетровського медичного інституту (Дніпропетровської державної медичної академії) і кафедрою інформаційних технологій та кібернетики Українського державного хіміко-технологічного університету (УДХТУ). Працював професором кафедри систем автоматичного керування Дніпропетровського державного університету. Керував групою інноваційних розробок елементів космічної техніки в американській фірмі Ener1 Daughter Enterprise.

Є членом Спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, професором кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем УДХТУ, директором Спеціального конструкторсько-технологічного бюро ІТМ НАНУ і НКАУ, членом міжнародного Міжагентського комітету з космічного сміття.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-372-06-58
E-MAIL:aalpatov@ukr.net

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html