Заболотний Петро Іванович

Заболотний Петро Іванович – виконуючий обов’язки завідувача відділом функціональних елементів систем керування, кандидат фізико-математичних наук.

Закінчив Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара. Захистив дисертацію на тему “Електромагнітні поля в аксіально-симетричних мікрохвильових резонаторах з циліндричними і конічними поверхнями” за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика.

Область наукових інтересів: мікрохвильові резонансні системи НВЧ діапазонів та вимірювальні пристрої на їх основі для вимірювання параметрів електричних та неелектричних величин, комп’ютерне моделювання електродинамічних параметрів мікрохвильових вимірювальних пристроїв.

Має 50 наукових публікацій. Статті опубліковані в наступних виданнях: “Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника”, “Радиофизика и радиоастрономия”, “Техника и приборы СВЧ”, “Радиоэлектроника. Информатика. Управление”, “Техническая механика”, “Технология и конструирование в электронной аппаратуре”, “Telecommunications and Radio Engineering”.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html