Планово-виробничий відділ

Заввідділом – Хотюн С. А.

Хотюн Світлана Анатоліївна

Планово-виробничий відділ (ПВВ) – це основний структурний підрозділ ІТМ НАНУ і ДКАУ, підпорядкований безпосередньо директорові інституту.

Основним напрямком діяльності відділу є здійснення науково-організаційної і організаційно-методичної роботи з відкриття нових, проведення та приймання завершених науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, в тому числі планування, фінансування і координації науково-дослідних, дослідно-конструкторських і виробничих робіт (НДДКР).

За основною діяльністю роботу відділу координує заступник директора існтитуту з економічних та науково-технічних питань.

Основними завданнями відділу є проведення науково-організаційної і організаційно-методичної роботи разом із відділом науково-технічної інформації і організації наукових досліджень (ВНТІ і ОНД), спрямованої на формування запитів на відкриття нових тем наукових досліджень та щорічних тематичних планів науково-дослідних робіт інстиуту з державної, програмно-цільової, відомчої, пошукової і договірної тематики, в тому числі в частині планування та фінансування.

Також відділ здійснює планування і фінансування НДДКР згідно складених кошторисів за кодами економічної класифікації по фундаментальних і прикладних дослідженнях у межах встановлених лімітів по загальному і спеціальному фондах Державного бюджету України.

Відділ займається підготовкою і представленням разом із відділами НТІ і ОНД, бухгалтерії, відділом кадрів і науковою бібліотекою планової звітності з основної наукової, науково-технічної і науково-організаційної діяльності інституту на всіх рівнях керування в системі НАН України і ДКА України.

ПВВ здійснює контроль за виконанням щорічних тематичних планів НДДКР інституту у частині економічного обгрунтування і запланованих термінів виконання згідно календарних планів та технічного завдання.

Планово-виробничий відділ організує і забезпечує виконання робіт по вдосконаленню в інституті нових форм і систем оплати праці, в тому числі на контрактній основі та матеріального заохочення.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-376-45-91

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html