Стенд “Демпфер-М”

Відділ динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем

Заввідділом – академік, др. техн. наук, професор О. В. Пилипенко

Розроблено і створено стенд для динамічних випробувань демпфуючих пристроїв, системи якого моделюють умови роботи демпфера, в тому числі і на кріогенній рідині. Виконано цикл теоретичних та експериментальних досліджень динаміки нерівноважних термодинамічних процесів випаровування рідини і конденсації пари в двофазних парорідинних потоках. Отримані результати дозволили зробити висновок про доцільність використання динамічних властивостей двофазних парорідинних середовищ для розробки і створення принципово нових високоефективних засобів віброзахисту різних технічних об’єктів і систем.

Стенд “Демпфер-М”

Розроблено основи теорії і проектування принципово нових високоефективних термодинамічних і пневматичних віброзахисних систем з квазінульовою жорсткістю на робочій ділянці статичної характеристики. Запропоновані конструкції віброзахисних систем дозволяють забезпечити досить низьку власну частоту коливань і не вимагають установки гідравлічного амортизатора для розсіювання енергії коливань. Отримані результати використані при розробці принципово нової пневматичної підвіски автомобіля з роздільним гасінням високочастотних і низькочастотних коливань, віброзахисного модуля для крісла водія транспортного засобу, віброзахисних систем для ручних пневматичних машин ударної дії і т. д.

Розроблено пневматичний віброзахисний модуль для крісел водіїв транспортних засобів різного призначення (трактор, тролейбус, вантажний автомобіль і т.п.), що дозволило знизити сприйняття водія до коливань в ~ 3 рази в порівнянні з кращими світовими аналогами.

Віброзахисне крісло водіїв транспортних засобів

За результатами динамічних випробувань крісел водіїв тролейбуса ЮМЗ-Т2 і трактора ЮМЗ-6АКЛ з пневматичним віброзахисним модулем ІТМ НАНУ і ДКАУ максимальна власна частота коливань крісла не перевищує ~ 1,2 Гц, а максимальний коефіцієнт підсилення на резонансній частоті коливань не перевищує ~ 1,2 , що істотно нижче допустимих норм.

Отримані результати динамічних і ресурсних випробувань крісел дозволяють рекомендувати віброзахисні модуль ІТМ НАН України і НКА України для установки в підвіски крісел водіїв різних транспортних засобів.

Розроблено конструкцію і виготовлено експериментальні зразки нових пневматичних підвісок автомобіля, які після визначення статичних та динамічних характеристик встановлені на серійний автомобіль, і проведені ходові випробування. Зниження власної частоти коливань підресореною маси автомобіля з новими підвісками забезпечило зниження сприйнятливості людини до коливань в 3 рази для асфальтобетонних доріг і в 6 разів для доріг з брусково-асфальтовим покриттям.

Пневматичні підвіски легкового автомобіля

Характеристики нових пневматичних підвісок задовольняють вимогам плавності ходу і стійкості руху автомобіля високого класу. Вартість цих підвісок порівнянна з вартістю традиційних підвісок, виготовлених на основі металевих пружних елементів і гідравлічних амортизаторів.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html