Пневмотранспортний стенд підвищеного тиску

Відділ аерогазодинаміки та динаміки технічних систем

Заввідділом – член-кореспондент НАН України, д-р фіз.-мат. наук, професор В. І. Тимошенко

Загальний опис

Пневмотранспортний стенд являє собою сукупність циркуляційних агрегатів, пристроїв завантаження, вивантаження і перевантаження твердої фази (сипучого матеріалу), джерела стисненого газу функціонально об’єднаних трубопроводами, засобами виміру й керування і дозволяє відтворити потік газу або двофазної суміші з параметрами, що відповідають розроблювальній пневмотранспортній системі.

Схема пневмотранспортного стенду:
1 – витратомір Вентурі; 2,3 – мірні ділянки Ду30 и Ду50; 4 – блок газопостачання; 5 – редуктор; 6 – перемикач потоку; 7 – прозорі вставки; 8 – відеокамера; p, T, Δp – датчики тиску, температури і перепаду тиску; I – потік газу; II – двофазний потік

Основні параметри

Робочий тисквід 0,1 до 3,3 МПа
Споживана потужність30 кВт
Загальна довжина лінійної частинидо 70 м
Діаметри мірних трубопроводів30 і 50 мм
Швидкість потокудо 45 м/с
Крупність часток твердої фазидо 10 мм
Об’ємна концентрація твердої фазидо 15%
Об’єм матеріалу, що завантажуєтьсядо 30 л
Охолодження стендуводяне
Засоби виміру і контролютрубка Вентурі, мірна діафрагма, датчики перепаду тиску «Сапфір 22ДД», термоперетворювачі ТСМ 0879, перетворювач тиску ДДІ-20
Загальний вигляд стенду

Можливості

Пневмотранспортний стенд укомплектований устаткуванням, засобами керування й виміру, що забезпечують його працездатність по кожній з наступних схем:

  • розімкнутої по твердому компоненту й несучому газу;
  • замкнутої по газу й розімкнутої по твердому компоненту;
  • замкнутої по твердому компоненту й розімкнутої по газу;
  • замкнутої по обох компонентах із двома контурами;
  • замкнутої по обох компонентах з одним контуром.

Технологічні переваги

За рівнем робочого тиску стенд не має аналогів в Україні і за рубежем.

Практичне застосування

Стенд призначений і використовувався при проектуванні пневмотранспортних установок підвищеної дальності для визначення гідравлічних характеристик двофазних потоків типу газ-тверді частки в недослідженій області тисків несучого газу: гідравлічного опору, критичної швидкості та швидкості вітання, питомих енерговитрат, ступеня здрібнювання сипучого матеріалу, що транспортується.

Пристрій перевантаження
Пристрій завантаження
Циркуляційний агрегат у боксі
СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-372-06-41
E-MAIL:vitymoshenko@nas.gov.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html