Стенд газодинамічних випробувань проточних трактів технологічних апаратів (ГВПТТА)

Відділ аерогазодинаміки і динаміки технічних систем

Заввідділом – член-кореспондент НАН України, д-р фіз.-мат. наук, професор В. І. Тимошенко

Загальний опис

Стенд газодинамічних випробувань являє собою сукупність одного або декількох джерел стисненого повітря, повномасштабного макета проточної частини досліджуваного технологічного апарата зі змінними елементами й засобів виміру газодинамічних параметрів, що забезпечує моделювання і оперативне відпрацьовування конструкції проточної частини і робочих режимів технологічного процесу або системи.

1. Компоновка стенду при відпрацюванні параметрів вхідного тракту технологічного апарату з фонтануючим шаром

1 — макет вхідного конусу апарата; 2 — вентилятор високого тиску; 3 — підводячий трубопровід; 4 — всмоктувальний трубопровід; 5 — регулятор витрат; 6 — вхідний мірний колектор; 7 — U-образний манометр

Схема зборки стенду

Повномасштабний макет проточної частини технологічного апарату

2. Компоновка стенду при відпрацьовуванні конструктивних параметрів системи наземного термостатування головного обтічника космічних апаратів РКН «Зеніт-2»

1 — макети космічних апаратів; 2 — макет частини корпуса головного обтічника; 3 — макет частини приладного відсіку; 4 — перфорований екран; 5 — координатний пристрій термоанемометричного датчика; 6 — реєстратор показань датчика швидкості;

Схема зборки стенду

Повномасштабний макет частини головного обтічника РКН «Зеніт-2» діаметром 2500 мм

3. Компоновка стенду при виборі і відпрацьовуванні конструкції газорозподільного пристрою технологічного апарату конверсії аміаку

1 — макет корпусу апарата; 2 — несучий візок; 3 — вентилятор високого тиску; 4 — вхідний мірний колектор; 5 — підводячий трубопровід; 6 — координатний пристрій датчика швидкості; 7 — реєстратор показань датчика швидкості (ПЕОМ)

Схема зборки стенду

Повномасштабний макет вхідної частини і газорозподільного пристрою апарату конверсії аміаку діаметром 4000 мм (напівкругова модель)

Основні параметри

Джерела повітряВентилятори високого тиску,
шестерневі та поршневі компресори
Споживана потужністьне більше 50 кВт
Максимальні габаритні розміри
макетів апаратів
висота до 6000 мм;
розміри в плані 5000х5000 мм²
Витрата повітрядо 20000 м³/г
Швидкість потокудо 60 м/с (при використанні вентиляторів)
Матеріали, що використовувались
при виготовленні макетів
ДСП, ДВП, пінопласт, листовий метал,
сталеві профілі
Засоби вимірювання і контролютермоанемометричні датчики ,
мікрокрильчаті анемометри,
рідинні, напівпровідникові
та стрілочні мановакууметри,
приймачі повного і статичного тиску
індивідуального виготовлення,
датчики перепаду тиску «Сапфір 22ДД»,
термопари, персональний комп’ютер
з програмою обробки даних

Можливості

Стенд газодинамічних випробувань забезпечує проведення відпрацьовування конструкції проточних трактів і режимів роботи технологічних апаратів з використанням повномасштабних макетів і окремих промислових вузлів.

Технологічні переваги

Виключається вплив масштабних ефектів при переході від моделей технологічних апаратів малого масштабу до реальних натурних умов технологічного процесу.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-372-06-41
E-MAIL:vitymoshenko@nas.gov.ua

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html